Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Pausschap > Franciscus

Paus Franciscus

Paus Franciscus is de eerste paus uit Latijns-Amerika,
die zijn pausschap in de dienst aan de armen steltHome > Pausschap > Franciscus - naar boven


- Paus FRANCISCUS -

levensloop


Naam:
Geboren:


Ingetreden:

Priester gewijd:


Gekozen:

Benoemd:

Bisschop gewijd:

Benoemd:


Kardinaal gecreëerd:


Tot Paus gekozen:
Inauguratie:Jorge Mario Bergoglio SJ
in Buenos Aires (Argentinië) op 17 december 1936
als zoon van Mario Jose Bergoglio and Regina Maria Sivori

in de Jezuïetenorde op 11 maart 1958 (21 jr.)

op 13 december 1969 (32 jr.)
  door aartsbisschop Ramón José Castellano.

tot provinciaal overste van de Jezuïten in 1973 (37 jr.)

tot hulpbisschop van Buenos Aires (Argentinië)
  op 20 mei 1992 (55 jr.)
als titulair bisschop van Auca op 27 juni 1992

tot aartsbisschop van Buenos Aires (Argentinië)
  op 28 februari 1998 (62 jr.)

door paus Johannes Paulus II op 21 februari 2001 (64 jr.)
  met S. Roberto Bellarmino als titelkerk

te Vaticaanstad op 13 maart 2013 (76 jr.)
aldaar op 19 maart 2013


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven


- Het WAPEN van paus FRANCISCUS -


Beschrijving
- Het wapen van paus Franciscus bestaat uit een blauw veld met daarop de volgende symbolen: middenbovenaan staat het embleem van de Jezuïtenorde, bestaande uit een gouden zon met daarop in rode letters het Christusmonogram IHS, voorzien van een kruis en drie zwarte spijkers.
- Linksonderaan staat een gouden achtpuntige ster en rechtsonderaan de eveneens gouden bloemen van de Polianthes Tuberosa-plant.
- Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord.
- Boven dit geheel staat een witte mijter, voorzien van drie gouden banden en twee afhangende rode stroken (infulae), elk voorzien van een gouden kruisje.
- Onder het wapen staat tenslotte de wapenspreuk: MISERANDO ATQUE ELIGENDO.

Ontwerp
- Het wapen van paus Franciscus is nagenoeg hetzelfde als het wapen dat hij waarschijnlijk al sinds 1992 als hulpbisschop en later als aartsbisschop van Buenos Aires voerde. Alleen was toen de ster vijfpuntig, leken de bloemen meer op een druiventros en waren beide symbolen zilver van kleur. Wie de ontwerper van het oorspronkelijke wapen is, is vooralsnog niet bekend.
- Bij de presentatie van het nieuwe pauselijk wapen werden de bloemen, die in het Spaans flor del nardo heten, door het Vaticaan abusievelijk vertaald als fiore di nardo. In het Italiaans is dat echter de benaming voor de Nardus, een grasachtige plant die vooral in India voorkomt.
- Paus Benedictus XVI plaatste in 2005 voor het eerst een mijter boven zijn wapen, in plaats van de aloude pauselijke tiara. Ook voorzag hij zijn wapen eerstmaals van het pauselijke pallium, maar dit heeft paus Franciscus weer weggelaten.

Betekenis
- Het embleem van de Jezuïtenorde met de letters IHS staat uiteraard voor Jezus Christus, de Redder der Mensen (Iesus Hominum Salvator), waarbij het kruis en de 3 spijkers Zijn lijden symboliseren.
- De gouden ster linksonder in het wapen staat voor de heilige maagd Maria, Moeder van Christus en van de Kerk. Een gouden of zilveren ster is al sinds mensenheugenis een symbool voor Maria, die onder meer wordt vereerd als Sterre der Zee (Stella Maris).
- De bloemen rechtsonder verwijzen naar de heilige Jozef, de echtgenoot van Maria en schutspatroon van de Kerk. Traditioneel wordt Jozef afgebeeld met in zijn hand een tak witte lelies, als symbool van de kuisheid. Omdat die bloem echter niet in Latijns-Amerika voorkomt, wordt hij daar afgebeeld met een tak van de er op lijkende Polianthes Tuberosa. Deze plant wordt om die reden ook wel Jozefsstaf genoemd. Heel toepasselijk vond de plechtige inauguratie van paus Franciscus plaats op 19 maart 2013, de feestdag van Sint Jozef.
- De mijter boven dit wapen staat, anders dan de vroegere tiara, louter voor het geestelijke gezag van de Paus. De drie gouden banden waarmee deze mijter versierd is, symboliseren de opdracht om de mensen te onderrichten, de gelovigen te heiligen en de Kerk te besturen.

Wapenspreuk
- De wapenspreuk MISERANDO ATQUE ELIGENDO is een zinsdeel uit een homilie van de Angelsaksische monnik Beda de Eerbiedwaardige (ca. 672-735) over de apostel Mattheüs: Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me. (vert.: Jezus zag een tollenaar en omdat hij vol erbarmen naar hem keek en hem uitverkoos, zei Hij: ‘volg Mij’).
- Ook paus Franciscus beschouwde zichzelf in zijn jeugd als een zondaar over wie Christus zich heeft ontfermd (miserando) en door Hem is geroepen (eligendo).


Bronnen en Links
- Vaticaanse informatie: Lo Stemma di Papa Francesco
- Artikel: Jezus, Maria en Jozef in wapen paus Franciscus
- Artikel over de Tuberose im Papstwappen


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven


- De pauselijke FAMILIA -


Met de term pauselijke Familia worden de naaste medewerkers van de Paus aangeduid. Onder paus Franciscus dienen de volgende mensen:

Privé-Secretaris: Mgr. Alfred Xuereb (2013-2014), Mgr. Fabián Pedacchio Leaniz (2014-heden)
Assistent-Secretaris: Mgr. Fabián Pedacchio Leaniz (2013-2014), Yoannis Lahzi Gaid (2014-heden)

Prefect van de Huishouding: Mgr. Georg Gänswein (2013-heden)
Huishoudelijk personeel: n.n.b.
Kamerdienaar: Sandro Mariotti (2013-heden)
Assistent-Kamerdienaar: Pierluigi Zanetti (2013-heden)

Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Guido Marini (2013-heden)

Theoloog van het Pauselijk Huis: Wojciech Giertych OP (2013-heden)
Predikant van het Pauselijk Huis: Fr. Raniero Cantalamessa OFMCap (2013-heden)

Pauselijk Lijfarts: n.n.b.

Persvoorlichter: Federico Lombardi SJ (2013-heden)


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven


- CIJFERS en RECORDS -


Paus Franciscus is:
- de allereerste Paus uit Latijns-Amerika
- de eerste niet-Europese Paus sinds Gregorius III in 731
- de allereerste jezuïtenpater die tot Paus gekozen is en daarmee tevens het eerste lid van een religieuze orde sinds paus Gregorius XVI in 1831
- de eerste Paus die een nog niet eerder gevoerde pausnaam kiest sinds paus Lando in 913
- de eerste paus sinds 1588 die niet meer in het Apostolisch Paleis woont


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven


- VIDEO'S -


Op de videowebsite YouTube zijn over paus Franciscus onder andere de volgende videofragmenten te vinden:

De aankondiging en presentatie paus Franciscus op 13 maart 2013


Lange versie van de aankondiging en presentatie paus Franciscus

Paus Franciscus ontmoet zijn voorganger Benedictus XVI
in Castel Gandolfo op 23 maaart 2013
Zie ook het Youtube-kanaal van het Vaticaan: www.youtube.com/vaticanHome > Pausschap > Franciscus - naar boven


- LINKS -


Officiële Homepage: English - Deutsch - Espanol

Interactief: www.pope2you.net

Twitter-kanaal: @Pontifex


Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English - Français


Zijn zetel van 1998-2013: www.arzbaires.org.ar


Home > Pausschap > Franciscus - naar boven


© Maart 2013 -