VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Pausschap > Johannes Paulus I

Z. Johannes Paulus I
De 'lachende paus' die na nog geen 33 dagen
in functie al overleed

Paus in 1978

Paus Johannes Paulus I

Paus in 1978

- Levensloop

- Wapen

- Huishouding

- Mijlpalen

- Video's

- Links


Home > Pausschap > Johannes Paulus I - naar boven
LEVENSLOOP van JOHANNES PAULUS I

Albino Luciani


Geboren: op 17 oktober 1912 in Forno de Canale (tegenwoordig Canale d'Agordo) in Italië als zoon van Giovanni Luciani en Bortola Tancon

Gedoopt: op 19 oktober 1912 in de parochiekerk van Forno de Canale


Het geboortehuis van Albino Luciani
Het geboortehuis van Albino Luciani in Forno de Canale
(foto: Sibode1/Wikimedia Commons)


Priester gewijd: op 7 juli 1935 in de kerk San Pietro in Belluno door bisschop Giosuè Cattarossi (22 jr.)

Gepromoveerd: tot doctor in de theologie op 27 februari 1947 aan de Gregoriaanse universiteit in Rome (35 jr.)


Bisschop van Vittorio Veneto: op 15 december 1958 benoemd door paus Johannes XXIII (46 jr.)

Bisschop gewijd: op 27 december 1958 door paus Johannes XXIII in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad (46 jr.)


Albino Luciani als bisschop van Vittoria Veneto
Albino Luciani in 1959 als bisschop van Vittoria Veneto
(foto via Wikimedia Commons)


Patriarch van Venetië: op 15 december 1969 benoemd door paus Paulus VI (57 jr.)

Kardinaal gecreëerd: op 5 maart 1973 door paus Paulus VI met San Marco als titelkerk (60 jr.)


Paus Paulus VI creëert Albino Luciani tot kardinaal
Paus Paulus VI creëert Albino Luciani tot kardinaal
(foto via Wikimedia Commons)


Paus gekozen: op 26 augustus 1978 tijdens het Conclaaf in Vaticaanstad, waarna hij de naam Johannes Paulus I aannam (65 jr.)

Inauguratie: op 3 september 1978 op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad (65 jr.)


Reportage over de keuze en de inauguratie van paus Johannes Paulus I


Overleden: op 28 september 1978 in het Apostolisch Paleis in Vaticaanstad (65 jr.)

Uitvaart: op 4 oktober 1978 op het Sint-Pietersplein, waarna zijn lichaam werd bijgezet in de crypte onder de Sint-Pietersbasiliek.


De graftombe van paus Johannes Paulus I
De graftombe van paus Johannes Paulus I onder de Sint-Pietersbasiliek
(foto: Riccardov/Wikimedia Commons)


Zalig verklaard: op 4 september 2022 door paus Franciscus

Gedenkdag: 26 augustus (de datum van zijn inauguratie als Paus)


Home > Pausschap > Johannes Paulus I - naar boven
Het WAPEN van JOHANNES PAULUS I


Het persoonlijke wapen van Paus Johannes Paulus I


Beschrijving

Het wapen van paus Johannes Paulus I bestaat uit een blauw veld, met daarop in de schildvoet een zilveren berg bestaande uit 6 heuveltoppen met daarboven zwevend 3 gouden sterren en als schildhoofd de gouden Sint-Marcusleeuw op een zilveren veld.

Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord; dit alles wordt bekroond door de pauselijke tiara.


Ontwerp

Als bisschop voerde Albino Luciani een wapen met een blauw veld, met daarop in de schildvoet een groene berg bestaande uit 3 heuveltoppen met daarboven zwevend 3 gouden sterren.

Toen hij patriarch van Venetië werd, plaatste hij de gevleugelde leeuw van Sint Marcus als schildhoofd in zijn wapen, zoals voor de patriarchen aldaar gebruikelijk was. De groene bergen werden toen echter weggelaten.

Nadat Luciani tot paus gekozen was werd dit wapen door de kerkelijke heraldicus mgr. Bruno Bernhard Heim enigzins aangepast: de bergen keerden terug, maar nu in de vorm van 6 zilveren heuveltoppen.


Betekenis

De bergen of heuveltoppen verwezen al in zijn oorspronkelijke bisschopswapen naar de geboortestreek van Albino Luciani, het bergachtige Forno di Canale in de Italiaanse provincie Belluno.

Na zijn pauskeuze verwezen de bergtoppen naar de familienaam (Montini) van zijn voorganger Paulus VI, die zelf eveneens 6 zilveren bergtoppen in zijn wapen voerde.

Het schildhoofd met de leeuw van Venetië verwees terug naar paus Johannes XXIII, die dit schildhoofd eveneens gevoerd had.

De drie gouden sterren verwijzen zowel naar de drie Goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde), als naar de familienaam (Luciani) van de paus, waaarbij luce het Italiaanse woord voor licht is.


Wapenspreuk

Reeds als bisschop had Albino Luciani de wapenspreuk HUMILITAS gekozen en deze bleef hij voeren totdat hij tot paus gekozen werd.


Bronnen en Links
- Wikipedia: Wapen van paus Johannes Paulus I NL

Home > Pausschap > Johannes Paulus I - naar boven
De HUISHOUDING van JOHANNES PAULUS I


De pauselijke huishouding wordt van oudsher ook wel aangeduid met de term pauselijke familia en omvat de naaste medewerkers van de Paus. Onder paus Johannes Paulus I hebben de volgende mensen gediend:


Privé-Secretaris: Pater Diego Lorenzi (1976/1978)

Assistent-Secretaris: Pater John Magee SPS (1978)


Prefect van de Huishouding: Mgr. Jacques Martin (1978)

Huishoudelijk personeel: 3 zusters onder leiding van zuster Vincenza

Kamerdienaar: Angelo Gugel (1978)


Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Virgilio Noè (1978)


Paus Johannes Paulus I en zijn ceremoniemeester Virgilio Noè
Paus Johannes Paulus I en zijn ceremoniemeester Virgilio Noè


Theoloog van het Pauselijk Huis: Mario Luigi Ciappi OP (1978)

Predikant van het Pauselijk Huis:


Pauselijk Lijfarts: Dr. Renato Buzzonetti (1978)


Home > Pausschap > Johannes Paulus I - naar boven
MIJLPALEN van JOHANNES PAULUS I


Mijlpalen uit het Pontificaat van paus Johannes Paulus I:


1978:
- 3 september: Voor het eerst een relatief sobere inauguratie buiten op het Sint-Pietersplein in plaats van de traditionele kroning met de pauselijke tiara.
- 28 september: Geheel onverwacht overleden als gevolg van een hartaanval, na een pontificaat van slechts 33 dagen.


Meer over het pontificaat van paus Johannes Paulus I:
- Wikipedia: Nederlands NL - Deutsch DE - English GB - Français FR

Home > Pausschap > Johannes Paulus I - naar boven
VIDEO'S over JOHANNES PAULUS I


Hieronder volgen enkele videofragmenten die op YouTube over paus Johannes Paulus I te vinden zijn:Reportage van de keuze en de inauguratie van paus Johannes Paulus I
Reportage over het overlijden van paus Johannes Paulus I
Hommage aan paus Johannes Paulus I in foto's
Home > Pausschap > Johannes Paulus I - naar boven
LINKS over JOHANNES PAULUS I


Officiële Homepage: English GB - Deutsch DE - Français FR


Wikipedia: Nederlands NL - Deutsch DE - English GB - Français FR


Particuliere websites:

www.amicipapaluciani.it IT FR SP DE

www.albino-luciani.com NL GB SP IT FR DE

www.johnpaul1.com GB


Het Spiritueel Centrum Papa Luciani: www.papaluciani.it IT


Home > Pausschap > Johannes Paulus I - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021