Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Pausschap > Paulus VI

Paus Paulus VI

Paus Paulus VI sloot het Tweede Vaticaans Concilie af en
bezocht als eerste 'pelgrim paus' alle vijf werelddelenHome > Pausschap > Paulus VI - naar boven


- Paus PAULUS VI -

levensloop


Naam:
Geboren:


Priester gewijd:


Benoemd:


Aartsbisschop:
Bischop gewijd:

Kardinaal gecreëerd:


Tot Paus gekozen:
Gekroond:

Overleden:
Bijgezet:Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
in Sarezzo (Italië) op 26 september 1897
als zoon van Giorgio Montini en Giuditta Alghisi

op 29 mei 1920 (22 jr.)
door de bisschop van Brescia.

- tot Substituut-Staatssecretaris op 13 december 1937 (40 jr.)
- tot Pro-Secretaris voor Buitengewone Zaken op 29 nov. 1952

van Milaan sinds 1 november 1954 (57 jr.)
aldaar op 12 december 1954

door paus Johannes XXIII op 15 december 1958 (61 jr.)
met SS. Silvestro e Martino ai Monti als titelkerk

te Vaticaanstad op 21 juni 1963 (65 jr.)
aldaar op 30 juni 1963

te Castel Gandolfo op 6 augustus 1978 (80 jr.)
onder de Sint Pietersbasiliek in Vaticaanstad


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven


- Het WAPEN van Paus PAULUS VI -


Beschrijving
- Het wapen van paus Paulus VI bestaat uit een rood veld met daarop in de voet een zilveren berg bestaande uit 6 heuveltoppen, met daarboven geplaatst 3 zilveren heraldische lelies.
- Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, één van zilver en één van goud en bijeengehouden door een rood koord; dit alles wordt bekroond door de pauselijke tiara.

Ontwerp
- Dit wapen is sinds de 16e eeuw het familiewapen van de familie Montini, waarbij de afgebeelde heuveltoppen verwijzen naar de familienaam. Toen Giovanni Montini aartsbisschop van Milaan werd, werd het wapen enigszins vereenvoudigd en in een modernere stijl weergegeven.


Links en Literatuur
- Wikipedia-artikel: Wapen van paus Paulus VI
- Bruno Bernard Heim: Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II, Helmond 1979.


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven


- De pauselijke FAMILIA -


Met de term pauselijke Familia worden de naaste medewerkers van de Paus aangeduid. Onder paus Paulus VI hebben de volgende mensen gediend:

Privé-Secretaris: Don Pasquale Macchi (1955/1963-1978)
Assistent-Secretaris: Pater John Magee SPS (1975-1978)

Vóór de reorganisatie van 1967:

Majordomus van Zijne Heiligheid: Mgr. Federico Callori di Vignale (1963-1965)
Kamerheer van Zijne Heiligheid: Mgr. Mario Nasalli Rocca di Corneliano (1963-1967)
Auditor van Zijne Heiligheid: Mgr. Vittorio Bartoccetti (1963-1967)

Magister van het H. Apostolisch Paleis: Pater Mario Luigi Ciappi OP (1963-1967)

Na de reorganisatie van 1967:

Prefect van de Huishouding: Mgr. Mario Nasalli Rocca di Corneliano (1967-1969), Mgr. Jacques Martin (1969-1978)
Huishoudelijk personeel: 5 zusters onder leiding van zuster Giacomina
Kamerdienaar: Franco Ghezzi (-1978)

Pauselijk Ceremoniemeester: Pater Annibale Bugnini CM (1968-1970), Mgr. Virgilio Noè (1970-1978)

Pauselijk Lijfarts: Dr. Mario Fontana
Assistent-Lijfarts: Dr. Renato Buzzonetti

Pauselijk Biechtvader: Pater Paolo Dezza SJ

Pauselijk Fotograaf: Luigi Felici


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven


- MIJLPALEN -


Mijlpalen uit het Pontificaat van paus Paulus VI:

1963


196419651967

19681969

1970


1975
- Gekozen tot 262e Paus en 261e opvolger van Petrus en als laatste alszodanig gekroond met de pauselijke tiara.

- Eerste pauselijke vliegreis: naar het Heilig Land en Jeruzalem.
- Paus Paulus VI doet afstand van de pauselijke tiara.
- Eerste ontmoeting met patriarch Athenagoras van Constantinopel.

- Reis naar New York waar de Paus eerstmaals de Verenigde Naties toespreekt.
- Plechtige afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie.

- Reis naar Fatima ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de verschijning van Maria aldaar
- Reis naar Turkije waar een tweede ontmoeting met patriarch Athenagoras van Constantinopel plaatsvindt.
- Hervorming van de Pauselijke Hofhouding.

- Op Nieuwjaarsdag eerste viering van Wereldvredesdag.
- Publicatie van de encycliek Humanae Vitae.
- Reis naar Colombia in Zuid-Amerika

- Reis naar Oeganda in Afrika.

- Hervorming van de Bureau voor Pauselijke Ceremoniën en van de pauselijke gardekorpsen, die, op de Zwitserse Garde na, alle werden opgeheven.
- Reis naar het Verre Oosten, waarbij Bombay, Sydney en Hongkong werden bezocht en waar in Manila (Filippijnen) gepoogd werd een aanslag op de Paus te plegen.

- Viering van het Heilig Jaar.


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven


- VIDEO'S -


Op www.youtube.com zijn over paus Paulus VI onder andere de volgende videofragmenten te vinden:

Paulus VI, a forgotten pope
(over de eerste jaren van zijn pontificaat)
10:36 min. Italiaans gesproken, Engels ondertiteld


The assassination attempt of Paulus VI
(over de aanslag die op hem werd gepleegd tijdens zijn Aziëreis)
3:45 min. Italiaans gesproken, Engels ondertiteld


The last years of Paulus VI (1974-1978)
(over de laatste jaren van zijn pontificaat)
10:24 min. Italiaans gesproken, Engels ondertiteld
Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven


- LINKS -


Officiële Homepage: English - Deutsch - Français


Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English - Français

De Vereniging "Paolo VI": Associazione Paolo VI

Het Instituut "Paolo VI": www.istitutopaolovi.it


Home > Pausschap > Paulus VI - naar boven


© April 2005 -