Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Pausschap > Gunstbewijzen

Pauselijke Gunstbewijzen

De Paus kan aan verdienstelijke personen diverse waardig-
heden, titels en andere onderscheidingen toekennen.Erefuncties:
- Kardinaal van de H. Roomse Kerk
- Apostolisch Protonotaris
- Ereprelaat van Z.H. de Paus
- Erekapelaan van Z.H. de Paus
- Kamerheer van Zijne Heiligheid

- Kanunnik
Pauselijke Ridderorden:
- Orde van Christus
- Orde van de Gulden Spoor
- Orde van Pius IX
- Orde van St. Gregorius de Grote
- Orde van St. Silvester
Pauselijke Onderscheidingen en Medailles:
- Pro Ecclesia et Pontifice
- Bene Merenti
- Pauselijke Medailles
Overige Gunstbewijzen:
- Gouden Roos
- Basiliek

Voormalige Erefuncties (worden niet meer verleend)
Pauselijke Adel (wordt niet meer verleend)


Home > Pausschap > Gunstbewijzen - naar boven


© Januari 2005