Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Pausschap > Gunstbewijzen > Onderscheidingen

Pauselijke Onderscheidingen en Medailles

Naast Ridderorden verleent de Paus ook onderscheidingen en medailles.

- Pro Ecclesia et Pontifice - Bene Merenti - Pauselijke Medailles -


- ALGEMEEN -


Inleiding
- Voor verdiensten die niet in aanmerking komen voor waardering middels een pauselijke ridderorde, kan de Paus een pauselijke onderscheiding verlenen.

Kandidaten
- Anders dan de pauselijke ridderorden, worden de pauselijke onderscheidingen alleen verleend aan katholieken, zowel mannen als vrouwen en dus niet aan mensen met een andere geloofs- of levensovertuiging.
- Religieuzen komen niet voor de ridderorden, maar alleen voor een onderscheiding in aanmerking. Wel moet hun provinciale overste schriftelijke toestemming geven voor de betreffende voordracht.
- Priesters en bisschoppen komen in het geheel niet in aanmerking voor een pauselijke onderscheiding. Zij kunnen met een erefunctie geëerd worden.


Links
- Fraaie foto's en info op het Onderscheidingenforum


Home > Pausschap > Gunstbewijzen > Onderscheidingen - naar boven


PRO ECCLESIA ET PONTIFICE


Verlening
- De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice wordt verleend aan personen die minimaal 45 jaar oud zijn en zich minstens 25 jaar op bijzondere wijze in lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving.
- Vroeger werd deze onderscheiding verleend voor bewezen trouw en goede diensten jegens de Kerk en de Paus (Lat.: pro Ecclesia et Pontifice).

Versierselen
- Aan de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is een erekruis in goud, hangend aan een lint in de pauselijke kleuren geel-wit verbonden. Opvallend is de moderne vormgeving
- Oorspronkelijk werd deze onderscheiding zowel in brons, zilver en goud verleend en was het lint rood met aan weerszijden smalle geel-witte banen, maar paus Pius X bepaalde in 1908 dat het voortaan alleen in goud verleend zou worden en hangend aan het lint in de huidige kleuren. Ook was het kruis vroeger van een andere vorm, te weten een maltezerkruis met een medaillon in het centrum.

Geschiedenis
- De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is ingesteld door Paus Leo XIII op 17 juli 1888 als herinneringsmedaille ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum. Sinds 1898 wordt deze onderscheiding permanent verleend.


Home > Pausschap > Gunstbewijzen > Onderscheidingen - naar boven


BENE MERENTI


Verlening
- De onderscheiding Bene Merenti wordt verleend aan personen die minimaal 35 jaar oud zijn en zich minstens 10 jaar langdurige op geringe, doch opvallend verdienstelijke wijze in lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving.

Versierselen
- Aan de onderscheiding Bene Merenti is een medaille in zilver of brons, hangend aan een lint in de pauselijke kleuren geel-wit verbonden. Ook hier valt de moderne, onder paus Paulus VI ontworpen, vorm op.
- Aanvankelijk werde de Bene Merenti-medaille alleen in brons geslagen, sinds 1912 ook in zilver.

Geschiedenis
- De onderscheiding Bene Merenti is eerstmaals toegekend door paus Pius VI (1775-1799) ter beloning van militaire verdiensten. Vervolgens stelde paus Gregorius XVI in 1832 twee medailles in ter beloning van civiele en militaire moed en durf. ingesteld in 1891/1912. Daarna zijn ook bij andere gelegenheden medailles uitgereikt ter beloning van bijzondere verdiensten, onder meer bij de verdediging van de Pauselijke Staten: "Pro Petri Sede" in 1860 en "Fidei et Virtuti" in 1867. De door paus Leo XIII ingestelde Bene Merenti-medaille kreeg echter een permanent karakter.


Home > Pausschap > Gunstbewijzen > Onderscheidingen - naar boven


- PAUSELIJKE MEDAILLES -


Inleiding
- Naast bovengenoemde onderscheidingen werden en worden er door de Paus ook herinneringsmedailles verleend ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen, zoals belangrijke jubilea of ter beloning van langjarige dienstverbanden.

Voorbeelden
- Sinds het begin van de 19e eeuw zijn medailles uitgereikt ter beloning van bijzondere verdiensten, onder meer "Pro Petri Sede" in 1860 en "Fidei et Virtuti" in 1867 bij de verdediging van de Pauselijke Staten tegen de oprukkende Italiaanse troepen.
- Voorts stelde paus Pius XII stelde twee speciale Bene Merenti-medailles in ter herinnering aan het Heilig Jaar 1925 en paus Paulus VI een herinneringsmedaille voor het Heilig Jaar 1975.


Home > Pausschap > Gunstbewijzen > Onderscheidingen - naar boven


© Januari 2005