VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links

Home > Geloven > Angelus

Het Angelus

Het Angelus is een gebed dat wordt gebeden als herinnering aan
en dankzegging voor de Incarnatie van Jezus Christus.


- Tekst - Toelichting - Geschiedenis -- TEKST -

Nederlands
Engel des Heren

De Engel des Heren heeft
aan Maria geboodschapt

(allen:) En zij heeft ontvangen
van de heilige Geest.


Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.

(allen:) Heilige Maria
Moeder van God
Bidt voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood.


Zie de dienstmaagd des Heren

(allen:) Mij geschiede
naar uw woord


Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.

(allen:) Heilige Maria
Moeder van God
Bidt voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood.


En het Woord is vlees geworden

(allen:) En Het heeft onder ons gewoond


Wees gegroet Maria
Vol van genade
De Heer is met U
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
En gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.

(allen:) Heilige Maria
Moeder van God
Bidt voor ons zondaars
Nu en in het uur van onze dood.


Bid voor ons, heilige Moeder Gods,

(allen:) opdat wij de beloften
van Christus waardig worden

Laten wij bidden.
Wij bidden U, o Heer,
stort Uw genade in onze harten,
opdat wij,
die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon
gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.

(allen:) Amen.


Latijn
Angelus Domini

Angelus Domini
nuntiavit Mariae

(allen:) Et concepit
de Spiritu Sancto


Ave Maria
Gratia plena
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventris
tui Jesus.

(allen:) Sancta Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae.


Ecce Ancilla Domini

(allen:) Fiat mihi
secundum verbum tuum


Ave Maria
Gratia plena
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventris
tui Jesus.

(allen:) Sancta Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae.


Et verbum caro factum est

(allen:) Et habitavit in nobis


Ave Maria
Gratia plena
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus fructus ventris
tui Jesus.

(allen:) Sancta Maria
Mater Dei
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae.


Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,

(allen:) Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.

Oremus
Gratiam tuam, quaesumus Domine,
mentibus nostris infunde:
ut qui,
Angelo nuntiante,
Christi Filii tui incarnationem
cognovimus,
per passionem eius et crucem
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.

(allen:) Amen.


Home > Geloven > Angelus - naar boven
- TOELICHTING -


Structuur
Het Engel des Heren, of zoals men vaker zegt, het Angelus, bestaat uit 4 kortere versen, waartussen driemaal het Wees Gegroet gebeden wordt, en een wat langer afsluitend vers.

Tijdstip
Het wordt traditioneel 3 keer per dag gebeden, en wel 's morgens rond 9.00, op het middaguur (12.00) en 's avonds rond 18.00.

Angelusklok
Door middel van het op die tijdstippen luiden van de zgn. Angelusklok (meestal een aparte kleine klok) wordt men tot dit gebed opgeroepen, waarna de Angelusklok telkens luidt bij de eerste 3 korte versen en het laatste langere vers.

Gebedshouding
Het bidden moest oorspronkelijk geknield plaatsvinden, met uitzondering van zaterdagavond en op zondag, wanneer het staande gebeden diende te worden.

Gebruik
In de meer geseculariseerde streken van ons land en van de wereld is het bidden van het Angelusgebed vaak grotendeels in onbruik geraakt.

De Paus
De Paus bidt het Angelus elke zondag om 12.00 vanuit het raam van zijn werkkamer in het Apostolisch Paleis, samen met de op het Sint-Pietersplein verzamelde gelovigen. Voorafgaand houdt hij een korte toespraak over een liturgisch of actueel onderwerp.

Paastijd
Tijdens de Paastijd wordt in plaats van het Angelus het Regina Caeli gebeden, dat nog meer de nadruk op het vieren van de Verrijzenis legt.

Links en bronnen
- www.angelus.nl NL
- Artikel uit de Catholic Encyclopedia (1907) US


Home > Geloven > Angelus - naar boven
- GESCHIEDENIS van het ANGELUSGEBED -


In de huidige vorm is het Angelusgebed ontstaan in de 15e eeuw als gebed om vrede in een tijd dat het Christelijke Europa toenemend werd bedreigd door de oprukkende Turken.
Paus Callistus III (1455-1458) vraagt in zijn apostolische brief Cum his superioribus annis van 29 juni 1456 de gelovigen het Angelus te bidden voor het Oosten van Europa, waar het gevaar het dringendst is.
Bij de 500-jarige herdenking hiervan in 1956 riep de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Alfrink opnieuw op dit gebed voor Oost-Europa te bidden, nu vanwege de dreigende onderdrukking door de Communisten, die in datzelfde jaar de Hongaarse opstand bloedig beeindigden.

Links en bronnen
- Artikel uit de Catholic Encyclopedia (1907) US


Home > Geloven > Angelus - naar boven


© Februari 2005