Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Vieren > Pauselijke zegen

De pauselijke zegen

Gelovigen kunnen voor velerlei gelegenheden een
pauselijke zegen in de vorm van een oorkonde aanvragen.


- Inleiding - Aanvragen - Afbeeldingen -- INLEIDING -


Algemeen
- Katholieke gelovigen kunnen, voor het geval zij niet in de gelegenheid zijn om de Paus persoonlijk te ontmoeten, een apostolische of pauselijke zegen (lat.: benedictio papalis) aanvragen in de vorm van een document.
- Deze zegen wordt uitgegeven door het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid, dat de inkomsten eruit aanwendt voor liefdadige doelen.

Gelegenheden
- Zulk een apostolische zegen kan iemand voor zichzelf aanvragen, maar ook voor zijn gezin en familie, alsmede voor speciale gelegenheden zoals doop, eerste communie, vormsel, huwelijk en huwelijksjubilea.
- Ook kan een zegen worden aangevraagd voor lokale katholieke evenementen, organisaties en hun jubilea.

Criteria
- De pauselijke zegen wordt alleen verleend aan katholieken en niet aan mensen van een ander geloof of aan overledenen, dieren of materiële voorwerpen.
- De zegen wordt ook niet verleend ter gelegenheid van iemands geboorte (want pas met de doop wordt iemand katholiek), overlijden of de gedenkdag van een overlijden, en tenslotte wordt de zegen ook niet verleend voor gebeurtenissen uit het verleden.

Uitvoering
- De apostolische zegen is belichaamd in een fraai vormgegeven en op perkament gedrukte oorkonde met een handgeschreven gecalligrafeerde tekst.
- De aanvrager kan zelf kiezen uit meerdere modellen, die variëren qua grootte en versiering. De kosten zijn mede daarvan afhankelijk en lopen uiteen van 10,- tot meer dan 50,- euro.
- Dit document wordt ondertekend door een lid van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid en voorzien van het reliëfzegel van dat bureau.


Home > Vieren > Pauselijke zegen - naar boven


- AANVRAGEN -


Rechtstreeks
- In Rome kan een apostolische zegen rechtstreeks verkregen worden bij de betreffende afdeling van het Bureau voor Pauselijke Liefdadigheid, dat gevestigd is aan de Via del Pellegrino in Vaticaanstad. De levertijd bedraagt ca. 2 weken. Het volledige adres luidt:
Ufficio Pergamene della Elemosineria Apostolica
Via dell Pelegrino (geopend ma. t/m za. 9.00-12.00 uur)
00120 Città del Vaticano
Telefoon: 06/69883133 of 06/69883135
Fax: 06/69883132
In Rome
- Daarnaast zijn er in Rome nog enkele andere adressen waar men een apostolische zegen kan aanvragen, te weten:
* De winkel in religieuze artikelen "Lelli-Garey" aan de Piazza Farnese 104, 00186 Roma; telefoon en fax: 06/68801890
* De winkel in religieuze artikelen "La Cattedrale" aan de Borgo Pio 74, 00193 Roma; telefoon en fax: 06/6869927; homepage: www.lacattedrale.it
* De Zusters van de Heilige Familie van Nazareth aan de Via Nazareth 400, 00166 Roma; telefoon: 06/6240929; fax: 06/6241295.

In de Verenigde Staten
- Gelovigen in de Verenigde Staten van Amerika kunnen een apostolische zegen verkrijgen via de kanselarij van diverse bisdommen. Voor de aanvraag bestaat soms een aldaar verkrijgbaar standaardformulier.
- De kosten bedragen ca. 40 US dollar en de levertijd ongeveer 6 maanden.

Elders in de wereld
- Gelovigen elders in de wereld zullen de aanvraag van een apostolische zegen via één van de adressen in Rome moeten laten lopen.

Internet
- Met enige regelmaat wordt een apostolische zegen ook via internet aangeboden, maar andere aanbieders dan de hierboven genoemde zijn daartoe niet gerechtigd en dus niet betrouwbaar.


Home > Vieren > Pauselijke zegen - naar boven


- AFBEELDINGEN -


Enkele voorbeelden van hoe het document van de apostolische
zegen in de afgelopen honderd jaar is vormgegeven:
Apostolische zegen van paus Pius X
voor Martinez Blanchard en diens gezin (1910)

Apostolische zegen van paus Pius XI
voor de heer en mevrouw G. Taylor (1936)

Apostolische zegen van paus Johannes Paulus II
voor de 80e verjaardag van mevr. Mary Regan (1996)

Apostolische zegen van paus Johannes Paulus II
voor alle medewerkers van www.catholicweb.com (2001)

Apostolische zegen van paus Benedictus XVI
voor de medewerkers van de katholieke begraafplaatsen
van het aartbisdom Toronto (2005)Home > Vieren > Pauselijke zegen - naar boven


© December 2006 -