VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links

Home > Geloven > Onze Vader

Het Onze Vader

Het Onze Vader is het belangrijkste en meest gebeden
gebed van de Christenheid.


- Tekst - Toelichting - Geschiedenis -- TEKST -


Nederlands
Onze Vader

Onze vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Amen.Latijn
Pater Noster

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur Nomen Tuum,
adveniat Regnum Tuum,
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

Amen.


Home > Geloven > Onze Vader - naar boven
- TOELICHTING -


Algemeen
Het Onze Vader wordt zowel door de gelovigen op alle mogelijke tijden en plaatsen gebeden, alsook tijdens de liturgie.
Tijdens de Eucharistieviering wordt het Onze Vader gebeden na de Consecratie en vóór het breken van het H. Brood, waarbij het vanouds gebruikelijk was dat het gelovige volk antwoordde met de zinsnede "En verlos ons van het kwade" c.q. "Sed libera nos a malo".

Oorsprong
Het Onze Vader komt voor in het Nieuwe Testament, en wel in Mattheus 6:9-15 en in Lucas 11:2-4. De tekst uit Mattheus 6:9-15 wordt in de liturgie gebruikt.

Videoclip
In 1999 heeft Paus Johannes Paulus II, in het kader van zijn CD Abbà Pater, ook een videoclip over het Onze Vader opgenomen. Daarin vertelt de Paus in het Italiaans over de oorsprong van dit gebed, dat hij daarna persoonlijk in het Latijn zingt.

- De videoclip Abbà Pater via Windows Mediaplayer of Real Video
- De videoclip direct via YouTube:Links en bronnen
- www.gebed.nl NL
- Wikipedia-artikel NL
- Artikel uit de Catholic Encyclopedia (1917) US


Home > Geloven > Onze Vader - naar boven
- GESCHIEDENIS van het ONZE VADER -


Tijdens de Middeleeuwen werd het Onze Vader altijd in het Latijn gebeden, zelfs door eenvoudige en ongeletterde mensen. Daardoor is dit gebed ook algemeen bekend onder de latijnse naam Pater Noster.

In kloosters
In veel kloosters was het voorgeschreven dat de lekenbroeders die het Latijn niet machtig waren, in plaats van het Getijdengebed meermalen per dag het Onze Vader moesten bidden. Om het tellen makkelijker te maken werd daarbij gebruik gemaakt van een koord met (vaak 10) kralen, dat eveneens bekend staat onder de naam Pater Noster en dat later, in uitgebreidere vorm en onder de naam Rozenkrans, ook gebruikt zou gaan worden voor het bidden van het Wees Gegroet.

Links en bronnen
- Artikel uit de Catholic Encyclopedia (1917) US


Home > Geloven > Onze Vader - naar boven


© Februari 2005