Home > Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II heeft het pausschap op een
ongeŽvenaarde manier van mondiale betekenis gemaaktHome > Johannes Paulus II - naar boven


- Paus JOHANNES PAULUS II -

levensloop


Naam:
Geboren:


Priester gewijd:


Gepromoveerd:


Hulpbisschop:

Bischop gewijd:

Aartsbisschop:
Kardinaal gecreŽerd:


Tot Paus gekozen:
GeÔnstalleerd:

Overleden:
Bijgezet:Karol Jůzef Wojtyla
in Wadowice (Polen) op 18 mei 1920
als zoon van Karol Wojtyla en Emilia Kaczorowska.

in Krakůw op 1 november 1946 (26 jr.)
door aartsbisschop Adam kardinaal Sapieha.

tot doctor in de filosofie, in Rome op 19 juni 1948 (28 jr.)
tot doctor in de theologie, in Krakau op 3 december 1948

van Krakůw sinds 4 juli 1958 (38 jr.)
met Ombi als titulaire zetel
in Krakůw op 28 september 1958 (38 jr.)

van Krakůw sinds 13 januari 1964 (43 jr.)
door paus Paulus VI in Rome op 26 juni 1967 (47 jr.)
met S. Cesareo in Palatio als titelkerk

te Vaticaanstad op 16 oktober 1978 (58 jr.)
aldaar op 22 oktober 1978

te Vaticaanstad op 2 april 2005 (84 jr.)
onder de Sint Pietersbasiliek aldaar op 8 april 2005


Home > Johannes Paulus II - naar boven


- Het WAPEN van Paus JOHANNES PAULUS II -


Beschrijving
- Het wapen van paus Johannes Paulus II bestaat uit een blauw veld met daarop in goud (geel) een Latijns kruis, iets links van het centrum geplaatst, met rechtsonder een letter M van goud (geel).
- Dit wapenschild is geplaatst op de schuingekruiste sleutels van het Pausschap, ťťn van zilver en ťťn van goud en bijeengehouden door een rood koord; dit alles wordt bekroond door de pauselijke tiara.

Ontwerp
- Als bisschop voerde Karol Wojtyla een wapen dat was ontworpen in de stijl van de Poolse heraldiek, waarin, anders dan elders in Europa gebruikelijk is, ook lettertekens voorkomen. Het wapen was hetzelfde als zijn wapen als paus, alleen waren het kruis en de letter M zwart van kleur.
- Bij gelegenheid van zijn verkiezing tot Paus heeft de bekende kerkelijk heraldicus Mgr. Bruno Bernard Heim het wapen de huidige vorm gegeven, waarbij het kruis en de letter M goud werden.

Symboliek
- In dit wapen staat het gouden kruis voor de puurheid en zuiverheid van het allerkostbaarste kruisoffer van Christus en staat de gouden letter M en de manier waarop die onder het kruis geplaatst is, voor de plaats die de heilige Maagd Maria volgens het Evangelie onder het kruis innam en daarmee tevens voor haar bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis, hetgeen mede door de Maria-kleur blauw als achtergrond wordt benadrukt.

Wapenspreuk
- De wapenspreuk bij dit wapen luidt: TOTUS TUUS, oftewel: "Geheel de Uwe". Hiermee wilde Johannes Paulus II zijn toewijding aan Maria tot uitdrukking brengen. De spreuk zelf heeft hij volgens eigen zeggen ontleend aan een langere toewijdingsformule van de heilige Louis Marie Grignon de Montfort, die luidt: Totus Tuus ego sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria (vert.: Ik ben geheel de Uwe, en alles wat ik heb is van U. Ik verwelkom U in al mijn zaken en zorgen. Toon mij Uw hart, O Maria).
- De spreuk Totus Tuus schreef Johannes Paulus II ook rechtsbovenaan op elk blad papier waarop hij schreef.


Bronnen en Links
- Wikipedia-artikel: Wapen van paus Johannes Paulus II


Home > Johannes Paulus II - naar boven


- De VLAG van Paus JOHANNES PAULUS II -


Beschrijving
- De persoonlijke vlag van paus Johannes Paulus II bestaat uit de vlag van het Pausschap (twee verticale banen, die aan de kant van de vlaggestok geel, de ander wit) met op de witte baan, in plaats van
het embleem van het Pausschap met de tiara en
de sleutels, het hierboven reeds beschreven persoonlijke wapen van Johannes Paulus II.

Gebruik
- De persoonlijke vlag van de Paus kan in principe overal de gewone vlag van het Pausschap (met in de witte baan het embleem van het Pausschap met de tiara en de sleutels) vervangen, maar zal in de praktijk vooral daar worden gebruikt waar de nadruk meer op de persoon van de Paus ligt.


Home > Johannes Paulus II - naar boven


- De pauselijke FAMILIA -


Met de term pauselijke Familia worden de naaste medewerkers van de Paus aangeduid. Onder paus Johannes Paulus II hebben de volgende mensen gediend:

Privť-Secretaris: Mgr. Stanislaw Dziwisz (1966/1978-2005)
Assistent-Secretarissen: Pater John Magee SPS (1978-1982), Mgr. Emery Kabongo (1982-1988), Mgr. Vincent Tran Ngoc Thu (1988-1996), Mgr. Mieczyslaw Mokrzycki (1996-2005)

Prefect van de Huishouding: Mgr. Jacques Martin (1978-1986), Mgr. Dino Monduzzi (1986-1998), Mgr. James M. Harvey (1998-2005)
Huishoudelijk personeel: 5 zusters van het H. Hart van Jezus uit Krakau onder leiding van zuster Tobiana Sobůdka
Kamerdienaar: Angelo Gugel (1978-2005)

Pauselijk Ceremoniemeester: Mgr. Virgilio NoŤ (1978-1982), Pater John Magee SPS (1982-1987), Mgr. Piero Marini (1987-2005)

Theoloog van het Pauselijk Huis: Georges Cottier OP (1989-2005)
Predikant van het Pauselijk Huis: Fr. Raniero Cantalamessa, OFMCap (1980-2005)

Pauselijk Lijfarts: Dr. Mielyslaw Wyslocki, Dr. Renato Buzzonetti (-2005)

Persvoorlichter: Dr. JoaquŪn Navarro-Valls (1984-2005)

Pauselijk Fotograaf: Arturo Mari (1978-2005)


Home > Johannes Paulus II - naar boven


- MIJLPALEN -


Mijlpalen uit het Pontificaat van paus Johannes Paulus II:

1978

19791981
19831985

1986

1989


1992

19931995


1999


2000

20012003

2004- Gekozen tot 264e Paus en 263e opvolger van de apostel Petrus.

- Eerste van in totaal 6 bezoeken aan zijn vaderland Polen, waar hij de geestelijke kracht en inspiratie was achter voor de instorting van het Communisme aldaar en uiteindelijk in het hele Oostblok.

- Bij een moordaanslag op het Sint Pietersplein op wonderbaarlijke wijze aan de dood ontsnapt.
- Toewijding van de wereld aan het Onbevlekt Hart van de H. Maagd Maria.

- Viering van het Heilig Jaar van de Verlossing onder het motto "Opent de poorten voor de Verlosser".
- Publicatie van het vernieuwde Kerkelijk Wetboek.

- Het eerste (en enige) pausbezoek aan Nederland.

- Het eerste bezoek van een Paus aan een synagoge (in Rome)
- De eerste interreligieuze Vredesgebedsdag met leiders van alle wereldreligies in Assisi
- Eerste officiŽle Wereldjongerendagen, die sindsdien elke 2 jaar op een andere plek in de wereld worden gehouden.

- Secretaris-generaal Michael Gorbatsjow van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie brengt een bezoek aan de Paus.

- Publicatie van de nieuwe Katechismus van de Katholieke Kerk.

- Publicatie van de encycliek Veritatis Splendor, waarin geloof en rede worden voorgesteld als de twee vleugels waarmee de geest kan opstijgen tot de waarheid.

- Bij de wereldjongerendagen in Manilla op de Filippijnen komen ca. 4.500.000 mensen samen: de grootste massabijeenkomst ooit.

- Uitroeping van de H. Birgitta van Zweden, de H. Katharina van Siena en de H. Edith Stein tot mede-patronessen van Europa.

- Het grote Jubeljaar met een plechtige schuldbelijdenis (Lat.: Mea Culpa) voor de fouten die in het verleden zijn begaan.
- Pelgrimage in het voetspoor van de aartsvader Abraham naar het Heilig Land
- Reis naar het Portugese Maria-bedevaartsoord Fatima.

- Pelgrimage in het voetspoor van de apostel Paulus, waarbij hij als eerste Paus een moskee (de Omajjad-moskee in Damascus) bezocht.

- 25-jarig Pontificaatsjubileum

- Ontvangst van de Karel de Grote-prijs voor zijn persoonlijke inzet voor de eenheid onder de volkeren.
- Laatste buitenlandse reis: als pelgrim naar het Franse Maria-bedevaartsoord Lourdes.


Home > Johannes Paulus II - naar boven


- CIJFERS en RECORDS -


Pontificaat
- 26 jaar, 5 maanden en 17 dagen

Werk
- 14 Encyclieken
- 14 Apostolische Exhortaties
- 11 Apostolische Constituties
- 45 Apostolische Brieven
- 30 Motu Proprio
- 15 Bisschoppensynodes voorgezeten

Reizen
- 102 Reizen buiten ItaliŽ en daarbij:
- 129 verschillende landen bezocht
- 1.200.000 kilometer afgelegd (29 keer rond de aardbol)
- 143 Reizen binnen ItaliŽ
- 700 Pastorale bezoeken in de stad en het bisdom Rome
- 3288 toespraken gehouden
- ca. 250.000.000 mensen die hem in levende lijve hebben gezien

Zalig- en Heiligverklaringen
- 1342 personen zaligverklaard
- 482 personen heiligverklaard

AudiŽnties
- ruim 17.000.000 mensen ontvangen op 1100 algemene audiŽnties
- ca. 3.000.000 mensen ontvangen op kleinere audiŽnties
- 62 talen waarin hij zijn kerst- en paaswensen uitsprak

Wereldpolitiek
- 38 staatshoofden op staatsbezoek ontvangen
- 737 andere ontmoetingen met staatshoofden
- 245 ontmoetingen met regeringsleiders
- 89 landen waarmee diplomatieke betrekkingen werden aangegaan

Uitvaart
- 200 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig
- ca. 300.000 mensen aanwezig op en rond het Sint-Pietersplein
- ca. 1.000.000 mensen aanwezig in de stad Rome
- ca. 2.000.000 mensen die hem de laatste eer hebben bewezen


Paus Johannes Paulus II was:
- met een pontificaat van ruim 26 jaar de op 2 na langst zittende Paus uit de geschiedenis
- met 58 jaar de jongste Paus sinds Pius IX (1846-1878)
- als Pool de eerste niet-Italiaanse Paus sinds Adrianus VI (1522-1523) en de eerste Slavische Paus uit de geschiedenis van de Kerk
- de Paus die de meeste reizen heeft gemaakt en dito landen heeft bezocht
- de Paus die meer mensen zalig- en heiligverklaard heeft dan al zijn voorgangers tezamen
- de meest gefotografeerde en gefilmde persoon aller tijden
- de met bijna 10.000.000 pagina's meest vermelde persoon op Internet
- de door de meeste mensen in levende lijve geziene persoon aller tijden
- de eerste Paus naar wie een bergtop (van 2424 meter hoogte in de Italiaanse Appenijnen) vernoemd is


Home > Johannes Paulus II - naar boven


- Het OEUVRE van Paus JOHANNES PAULUS II -


Paus Johannes Paulus II heeft tijdens zijn pontificaat niet alleen de gebrui- kelijke leerstellige documenten geschreven, maar hij heeft als eerste Paus ook gebruik gemaakt van de moderne media en de volgende werken uitge- bracht:

De toneeltekst "De winkel van de juwelier" (1979)
- Dit stuk heeft paus Johannes Paulus reeds eind jaren '50 geschreven. In die periode hield hij zich graag en intensief bezig met toneelspelen en het schrijven van zowel proza als poŽzie. Volgens zijn eigen zeggen gaat dit stuk vooral over vrijheid en verantwoordelijkheid, vergankelijkheid en relaties, over liefde en geluk.
- In het Italiaans werd dit stuk reeds in het eerste jaar van zijn Pausschap uitgegeven. In 1996 werd het in het Nederlands vertaald en uitgegeven door uitgeverij Kwadraat in Utrecht. In 1990 werd het verfilmd.


Het boek "Over de drempel van de Hoop" (1994)
- De tekst van dit boek is tot stand gekomen als antwoorden op vragen die de Italiaanse journalist Vittorio Messori aan de Paus heeft voorgelegd, maar die oorspronkelijk bedoeld waren voor het eerste uitgebreide televisie-interview dat ooit met een Paus zou worden gehouden. Toen dat door omstandigheden niet door kon gaan, heeft paus Johannes Paulus II de vragen schriftelijk beantwoord, waarbij hij zich in grote openhartigheid uitlaat zijn geloof en over de rol van het geloof en van de Kerk in de huidige tijd.
- Dit boek werd in 1994 onder de titel Varcare il soglia della speranza door uitgeverij Mondadori gepubliceerd in het Italiaans en in hetzelfde jaar door Veen Uitgevers Groep ook in het Nederlands uitgegeven. Wereldwijd werden er meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht.


Het boek "Gave en Geheim" (1996)
- In dit boek, met als ondertitel "Bij gelegenheid van mijn 50-jarig priesterjubileum", gaat Johannes Paulus II in op zijn priesterschap: op het in een voor hem moeilijke tijd bewustworden van zijn roeping en de grote innerlijke rust waarmee deze roeping hem uiteindelijk zou vervullen.
- Dit boek werd in 1998 in het Nederlands vertaald en uitgegeven bij Gooi en Sticht.


De CD "Abbŗ Pater" (1999)
- Als eerste Paus aller tijden heeft Johannes Paulus II in 1999 door Sony Music een muziek-CD laten uitbrengen. Deze CD bevat een mix van klassieke muziek en hedendaagse wereldmuziek, gecombineerd met door de Paus zelf gesproken en gezongen teksten in het Italiaans, Latijn, Engels, Frans en Spaans.
- Deze teksten zijn niet speciaal voor deze CD opgenomen, maar stammen uit materiaal dat reeds eerder door Radio Vaticana is opgenomen. Het resultaat is een unieke en inspirerende combinatie van woorden en muziek over universele thema's als vriendschap, liefde, vergeving en verzoening tussen alle mensen, die immers allen kinderen zijn van ťťn Vader (Aramees: Abbŗ, Latijn: Pater).
- Website: Abba Pater

De Videoclip "Pater Noster"
- In het kader van zijn CD Abbŗ Pater, heeft Johannes Paulus II zelfs een videoclip laten uitbrengen met Onze Vader. Het persoonlijk door de Paus in het Latijn gezongen gebed wordt daarbij voorafgegaan door enkele in het Italiaans gesproken inleidende bijbelfragmenten.
- Het gezongen Pater Noster via Windows Mediaplayer of Real Audio
- De videoclip Abbŗ Pater via Windows Mediaplayer of Real Video
- De videoclip direct via YouTube:De dichtbundel "Romeinse triptiek" (2003)
- Deze bundel bestaat uit drie reeksen van gedichten: de eerste over de verwondering als een bijzondere gave die aan het begin staat van geloof; de tweede is een reeks meditaties op het bijbelboek Genesis in het licht van de schilderingen van de toen onlangs gerestaureerde Sixtijnse Kapel. De derde reeks gedichten tenslotte zijn een hervertelling van het verhaal van Abraham en Izašk op de berg Moria, die vooruitloopt op de kruisiging van Jezus op de berg Golgotha.
- Deze bundel is in 2003 in het Nederlands vertaald en uitgegeven door uitgeverij De Prom.


Het boek "Sta op, laten we gaan" (2004)
- Dit boek, met als ondertitel "Herinneringen en gedachten", is het eerste deel van de herinneringen van paus Johannes Paulus II. Hij kijkt hierin terug op de periode tussen zijn bisschopswijding in 1958 tot zijn verkiezing tot Paus in 1978. Naast herinneringen aan zijn eigen bewogen leven, zijn roeping, zijn clandestiene acties en conflicten met de Poolse overheid, zijn liefde voor het theater en het priestercelibaat, bevat dit werk ook gedachten over de grote vragen van de huidige tijd en een oproep tot handelen teneinde te komen tot een evenwicht tussen geloof, verstand en hart.
- Dit boek verscheen oorspronkelijk in het Pools, met als titel Wtsancie, chodmy, bij de Vaticaanse Uitgeverij Libreria Editrici Vaticana en is in 2005 bij Lannoo in Tielt in het Nederlands uitgegeven.


Het boek "Herinnering en Identiteit" (2005)
- Het vijfde en achteraf laatste werk van paus Johannes Paulus II is zijn in 2005 verschenen boek "Herinnering en Identiteit", dat het vervolg is op zijn voorgaande boek "Sta op, laten we gaan" uit 2004. Onder meer geeft de Paus hierin een analyse van het kwaad dat totalitaire regimes in de 20e eeuw hebben aangericht en toont ons de waarschuwing die daarin gele- gen is, namelijk hoe het fout kan gaan als menselijke wetten in tegenspraak zijn met de natuurwet van God.
- Dit boek is onder de titel Memoria e identitŗ in het Italiaans uitgegeven door uitgeverij Rizolli, maar is later ook in andere talen vertaald.


Home > Johannes Paulus II - naar boven


- VIDEO'S -


Op de videowebsite YouTube zijn over paus Johannes Paulus II onder andere de volgende videofragmenten te vinden:

Eleccion Papa Juan Pablo II
(aankondiging en presentatie van Johannes Paulus II)
5:53 minuten - Italiaans gesproken


John Paul II - Movie Trailer
(hommage aan Johannes Paulus II)
3:17 minuten - Engels gesproken


My tribute to Pope John Paul II, Karol Wojtyla 1920-2005
(hommage in foto's met de soundtrack van Abba Pater)
5:41 minuten - Italiaans gesproken, Portugees ondertiteld
Home > Johannes Paulus II - naar boven


- LINKS -


OfficiŽle Homepage: English - Deutsch - Français


De officiŽle zaligverklaringswebsite:
Causa di Beatificazione Giovanni Paolo II

Vaticaans In Memoriam: English - Deutsch - Français

Nederlands In Memoriam: www.mijnpaus.nl en het Nederlandse bidprentje

Over de uitvaart van Johannes Paulus II: www.pausjohannespaulusii.nl

Pools In Memoriam: www.opoka.org.pl

De CD van Johannes Paulus II uit 1999: www.abbapater.com

Artikelen en reportages over Johannes Paulus II:

Actuele CNN Special        CNN Special uit 1999

The Millennial Pope       Pope John Paul II

The Pontificate of Pope John Paul II

www.popejohnpaul.com

Weblog: Joannus Paulus II

Giovanni Paolo II

Wikipedia-artikelen: Nederlands - Deutsch - English - Français

Het 'Pope John Paul II Cultural Center': www.jp2cc.org

Het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor huwelijk en gezin:
www.istitutogp2.it
De stichting Johannes Paulus II in Rome:
www.fjp2.com
John Paul II Institute for Studies on Marriage and Family in Washington DC:
www.johnpaulii.edu
John Paul II Institute for Marriage & Family in Melbourne:
www.jp2institute.org

Zijn visie op de menselijke persoon: www.theologyofthebody.net

De geboorteplaats van Johannes Paulus II: www.wadowice.pl
De stad waar hij aartsbisschop was: www.krakow.pl


Het Heiligdom van de Zwarte Madonna: www.jasnagora.pl
Het Maria-Heiligdom Fatima: www.santuario-fatima.pt


Home > Johannes Paulus II - naar boven


© April 2005