Kerkel. hiërarchie
  Collegiale organen
 Religieuze
   gemeenschappen

 Lekenorganisaties


 Links
 Gastenboek
 over deze siteHome > Geloven > Devoties

Devoties

Het katholieke geloof kent diverse uitgebreide devoties die gericht zijn op een bijzonder geloofspunt.

- Inleiding - Allerheiligst Sacrament -

- Heilig Hart - Heilige Familie - Heilige Maagd Maria -


- INLEIDING -


Algemeen
- Een devotie is een gelovige

Home > Geloven > Devoties - naar boven


- DEVOTIE tot het HEILIG HART -


Inleiding

Links
- Wikipedia-artikel: Heilig-Hart-verering


Home > Geloven > Devoties - naar boven


- DEVOTIE tot de HEILIGE FAMILIE -


Inleiding
- De devotie tot de Heilige Familie, Joseph, Maria en Jezus, is ontstaan in de eerste helft van de 19e eeuw.

Uitbeeldingen
In die tijd kwamen er in bijna alle katholieke huiskamers beelden van de Heilige Familie. Deze beelden waren, al naar gelang de welstand, van hout, gips of porselein en bestonden uit de figuren van Jozef, Maria en Jezus en werden vaak neergezet alsof zij op weg waren, wat een uitbeelding is van de vlucht naar Egypte.
- Naast deze plastische beelden, werd de Heilige Familie ook op talloze andere manieren uitgebeeld: in schilderijen, drukwerken, fresco's, etc.

Feestdag
- In 1920 verhief paus Benedictus XV de feestdag ter ere van de Heilige Familie tot verplichte feestdag voor de gehele wereldkerk.

Aartsbroederschap
- De devotie tot de Heilige Familie werd extra bevorder door de in 1844 opgerichte Aartsbroederschap van de Heilige Familie. De eerste Nederlandse afdeling werd in 1851 opgericht in Helmond.

Betekenis
- In het kader van de in de 19e eeuw heersende burgerlijke moraal, moest de devotie tot de Heilige Familie de waarden en normen van een katholiek huisgezin benadrukken en bevorderen door de Heilige Familie als ideaalbeeld voor te stellen. Wanneer dat gebeurde, dan kon zo'n gezin zich in Gods genade weten.

Links
- Wikipedia-artikel: Heilige Familie


Home > Geloven > Devoties - naar boven


- DEVOTIE tot de HEILIGE MAAGD MARIA -


Inleiding
- De devotie tot de heilige maagd Maria, de moeder van Jezus, is binnen het katholieke geloof de meest uitgebreide en meest weid verbeide devotie.

Uitbeeldingen


Feestdag
-

Aartsbroederschap
- .

Betekenis


Links
- Wikipedia-artikel: Heilig-Hart-verering


Home > Geloven > Devoties - naar boven


Januari 2007 -