VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links

Home > Geloven > Devoties

Devoties

Het katholieke geloof kent diverse uitgebreide devoties die gericht zijn op een bijzonder geloofspunt.

- Inleiding - Allerheiligst Sacrament -

- Heilig Hart - Heilige Familie - Heilige Maagd Maria -

- INLEIDING -


Een devotie is een gelovige

De 19e eeuw was er een sterke groei en intensivering van het devotionele leven. Met name populair waren de Mariadevotie die de devotie rond het Heilig Hart van Christus. In Nederland richtte zich deze devotieccultuur op de herleving van oude historische bedevaartsoorden en minder op nieuwe heiligdommen bijvorbeeld naar aanleliding ban een Mariaverschijning. Hierbij aansluitend ontstonden procesiies en broederschappen.
zie P.J. Margry, Teedere quaesties: religieuze rituelen in conflict. Hilversum 2000, 384-385.

Fromme Übungen (lat. Pia exercitia) sind Formen des Gottesdienstes: Prozessionen, Andachtsübungen, Wallfahrten und ähnliches. Anders als die Heilige Messe und das Stundengebet gehören sie nicht zur Liturgie der römisch-katholischen Kirche, die Kirche empfiehlt den Gläubigen aber nachdrücklich die Teilnahme an den frommen Übungen[1], da sie der Vertiefung und Festigung des Glaubens dienen und dem Antrieb, ein entsprechendes christliches Leben zu führen. Zu den frommen Übungen gehören die Bitt- und Flurprozessionen, das vierzigstündige Gebet, die ewige Anbetung, samstägliche Marienandachten, das Gebet des Kreuzwegs, des Rosenkranzes, des Engels des Herrn und der approbierten Litaneien, das Halten von Novenen, des Herz-Jesu-Freitags und der sieben Sonntage zum hl. Josef, die Ölbergstunde, die Begehung des Rosenkranzmonats im Oktober und des Marienmonats im Mai. Einige der frommen Übungen sind zugleich auch Sakramentalien, heilswirksame Zeichen. Die Kirche bezeichnet die frommen Übungen als „Echo dessen, was in den liturgischen Vollzügen gefeiert wird“.[2] Sie sollen „gewissermaßen aus ihr [der Liturgie] herausfließen, und das Volk zu ihr hinführen“.[3] Die frommen Übungen sollen auch der Zeit des Kirchenjahres entsprechen. Die Pia exercitia untergliedern sich in vom apostolischen Stuhl angeordnete fromme Übungen der jeweiligen Ortskirche solche, die nach Eigenrecht oder Tradition von Ordensgemeinschaften, Bruderschaften oder in anderen Vereinigungen von Gläubigen vollzogen werden, oft mit ausdrücklicher kirchlicher Billigung die privaten Andachtsübungen des Einzelnen oder der Familie Zuweilen verläuft bei einem Gottesdienst die Grenze zwischen Liturgie und frommer Übung fließend. So gehört am Hochfest Fronleichnam die Heilige Messe zur Liturgie, die sich anschließende Fronleichnamsprozession mit dem Allerheiligsten ist dagegen eine fromme Übung. https://de.wikipedia.org/wiki/Fromme_%C3%9Cbung

Home > Geloven > Devoties - naar boven
- DEVOTIE tot het HEILIG HART -


Inleiding

Links
- Wikipedia: Heilig-Hart-verering NL


Home > Geloven > Devoties - naar boven
- DEVOTIE tot de HEILIGE FAMILIE -


Inleiding
- De devotie tot de Heilige Familie, Joseph, Maria en Jezus, is ontstaan in de eerste helft van de 19e eeuw.

Uitbeeldingen
In die tijd kwamen er in bijna alle katholieke huiskamers beelden van de Heilige Familie. Deze beelden waren, al naar gelang de welstand, van hout, gips of porselein en bestonden uit de figuren van Jozef, Maria en Jezus en werden vaak neergezet alsof zij op weg waren, wat een uitbeelding is van de vlucht naar Egypte.
- Naast deze plastische beelden, werd de Heilige Familie ook op talloze andere manieren uitgebeeld: in schilderijen, drukwerken, fresco's, etc.

Feestdag
- In 1920 verhief paus Benedictus XV de feestdag ter ere van de Heilige Familie tot verplichte feestdag voor de gehele wereldkerk.

Aartsbroederschap
- De devotie tot de Heilige Familie werd extra bevorder door de in 1844 opgerichte Aartsbroederschap van de Heilige Familie. De eerste Nederlandse afdeling werd in 1851 opgericht in Helmond.

Betekenis
- In het kader van de in de 19e eeuw heersende burgerlijke moraal, moest de devotie tot de Heilige Familie de waarden en normen van een katholiek huisgezin benadrukken en bevorderen door de Heilige Familie als ideaalbeeld voor te stellen. Wanneer dat gebeurde, dan kon zo'n gezin zich in Gods genade weten.

Links en bronnen
- Wikipedia: Heilige Familie NL


Home > Geloven > Devoties - naar boven
- DEVOTIE tot de HEILIGE MAAGD MARIA -


Inleiding
- De devotie tot de heilige maagd Maria, de moeder van Jezus, is binnen het katholieke geloof de meest uitgebreide en meest weid verbeide devotie.

Uitbeeldingen


Feestdag
-

Aartsbroederschap
- .

Betekenis


Links en bronnen
- Wikipedia: Heilig-Hart-verering NL


Home > Geloven > Devoties - naar boven


© Januari 2007 -