VIEREN
Liturgie
Sacramenten
Manifestaties
Terug naar de beginpagina
      De ROOMS-
KATHOLIEKE KERK

Het Pausschap
- Organen
- Attributen
- Gunstbewijzen
De Heilige Stoel
- Romeinse Curie
- Diplomatie
Paus Franciscus
- Eerdere pausen
- Sede Vacante
Bisdom Rome
Vaticaanstad
Kerkorganisatie
- Collegiale organen
Religieuze
gemeenschappen

Lekenorganisaties

     De Oosterse
Katholieke Kerken


Gastenboek
Over deze site
Links
Home > Christus vincit

Christus vincit / Laudes Regiæ

ALGEMEEN


Christus vincit is de populaire naam voor de Laudes Regiæ, één van de bekendste katholieke hymnen die bij de meest feestelijke en plechtige gelegenheden ten gehore wordt gebracht.

Om het Christus vincit te horen, de onderstaande videospeler starten:
Gebruik

De Laudes Regiæ worden al sinds .. bij de meest plechtige gelegenheden gezonden, zoals de kroning en de inauguratie van de Paus, maar in het verleden ook bij de kroning van de keizer van het Heilige Rooms Rijk.

Het Christus vincit is bijvoorbeeld te horen na afloop van de door de Paus gecelebreerde Kerst- en Paasmis op het Sint-Pietersplein, alsmede bij plechtige ontvangsten van de Paus, kardinalen of bisschoppen en aartsbisschoppen.

Het refrein Christus vincit is ook de herkenningsmelodie van Radio Vaticana en alszodanig niet alleen bekend bij katholieken, maar via de korte golf ook bij luisteraars over de gehele wereld. Klik op onderstaande speler om te horen hoe deze melodie decennialang door de ether klonk:Geschiedenis

De Laudes Regiæ gaan terug tot het Romeinse Rijk, toen generaals, keizers en consuls met een hymne werden begroet wanneer zij na een zege in de strijd terugkeerden in de stad Rome. De Frankische koning Karel de Grote nam dit Romeinse gebruik over en klonk het Christus vincit als Laudes Imperiale (keizerlijke lofzang) toen hij in het jaar 800 door de Paus tot Rooms Keizer werd gekroond.


https://de.wikipedia.org/wiki/Laudes_regiae De traditionele versie bestaat uit zes onderdelen en een refrein en is een van de langste katholieke hymnes.

Er zijn verschillende varianten, waarvan de meeste beginnen met het refrein Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! gevolgd door de invocatie Exaudi Christi (Luister, Christus!) en een acclamatie die afhankelijk is van de betreffende gelegenheid, zoals het verzoek om een lang leven voor de Keizer of de Paus. Deze frases dateren uit voor-christelijke tijd en werden in de 8e eeuw aangevuld met de aanroeping van vele heiligen.


Later is bekend geworden dat deze hymne door de tsjechische componist Jan Kunc (1883-1976) werd gecomponeerd ter gelegenheid van de kroning van paus Pius XII in 1933. De tekstdichter is niet bekend.


Links en bronnen
- Wikipedia: Christus vincit! - Jan Kunc

Home > Christus vincit - naar boven
Latijnse tekst:


Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!

[naam van de regerende Paus],
Summo Pontífici
et universáli Papæ pax,
Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!

(Petro) Eminentíssimo
Cardináli Archiepíscopo
et omni clero ei commísso pax,
vita et salus perpétua.

Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!

Témpora bona véniant,
pax Christi véniat,
regnum Christi véniat.

Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus ímperat!


Home > Christus vincit - naar boven
Nederlandse vertaling:


Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!

Aan [naam van de regerende Paus],
de hoogste Pontifex
en universele Paus: vrede,
leven en heil in eeuwigheid!

Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!

Aan Zijne Eminentie
de kardinaal-aartsbisschop
en alle clerici onder zijn gezag: vrede,
leven en heil in eeuwigheid!

Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!

Moge goede tijden komen,
moge de vrede van Christus komen,
moge het koninkrijk van Christus komen!

Christus overwint, Christus regeert,
Christus, Christus heerst!Home > Vieren > Sacramentalia > Urbi et Orbi - naar boven
TEKST van de zegen URBI et ORBI


Hieronder volgt de volledige tekst van de pauselijke zegen Urbi et Orbi in het Nederlands en in het Latijn:

Voor de Stad en de Wereld

De heilige apostelen Petrus en Paulus
in wiens macht en gezag
wij vertrouwen hebben,
mogen zij voor ons ten beste spreken
bij de Heer.

(allen:) Amen

Door de gebeden en verdiensten
van de heilige Maria, altijd Maagd,
de Aartsengel Michaël,
de heilige Johannes de Doper,
en van de heilige apostelen
Petrus en Paulus
en van alle heiligen
moge de almachtige God
zich over u ontfermen,
en moge door de
vergeving van de zonden
Jezus Christus u binnenleiden
in het eeuwig leven.

(allen:) Amen

Vergeving, vrijspraak
en kwijtschelding
van al uw zonden,
de tijd voor een waarachtige
en vruchtbare boete,
een hart, altijd bereid tot bekering
en het leiden van een onberispelijk leven,
de genade en de vertroosting
van de heilige Geest
en tot het einde toe
volharding in goede werken
moge u schenken
de almachtige en barmhartige God.

(allen:) Amen

En de zegen van de almachtige God,
Vader, Zoon en Heilige Geest,
moge over u neerdalen
en altijd met u blijven.

(allen:) Amen
Urbi et Orbi

Sancti Apostoli Petrus et Paulus
decorum potestate auctoritate
cum filimus
ipsi intercedam pro nobis
ad Dominum.

(allen:) Amen

Precibus et meritis
beatae Maria semper Virginis,
beati Michaeli Archangeli,
beati Joannis Baptistae,
Sanctorum Apostolorum
Petro et Pauli
et ombinibus sanctorum,
misereatur vestris
omnipotens Deus
et dimissis peccatis
vestris omnibus
perducat vos Jesus Christus
ad vitam aeternam.

(allen:) Amen

Indulgentiam, absolutionem,
et remissionem
omnibus peccatorum vestrorum
spatium vere
et vructorum penitentiae
cor semper venitens
et demandationem vitae
gratiam et consulationem
Sancte Spiritus
et finalem
per severantem in bonis operibus
tribuit vobis
omnipotens et misericors Dominus.

(allen:) Amen

Benedictam Dei omnipotentis,
Patris et Filii et Spiritu Sancti
descendat ad vos
et maneat in semper.

(allen:) Amen

Home > Christus vincit - naar boven
Katholiek.org © april 2005 / januari 2021